19.8.51

พบการปนเปื้อน DNA สุกรในผลิตภัณฑ์เต้าหู้ปลาชื่อดัง จากจังหวัดทางภาคใต้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจพบการปนเปื้อน DNA สุกรในผลิตภัณฑ์เต้าหู้ปลาชื่อดัง จากจังหวัดทางภาคใต้ ซึ่งได้ทำการตรวจสอบทั้งหมด 3 ครั้ง ให้ ผลยืนยันว่าเป็น DNA ของสุกรจริง

ที่มา : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ไม่มีความคิดเห็น: