13.3.50

ทำไมต้องเลือกอาหารหะล้าล?


ลาอิลาหะอิลลัลลอฮฺ มุฮัมมะดุรร่อซูลุลลอฮฺ
...ด้วยประโยคนี้เราจึงเชื่อฟังและปฏิบัติตามทุกพระบัญญัติ...
  • มนุษย์เอ๋ย! จงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดี จากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอน แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า (อัลบะเกาะเราะฮฺ 168)
  • บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงบริโภคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งดีๆทั้งหลายและจงขอบคุณอัลลอฮฺเถิด เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจักเป็นผู้เคารพสักการะ (อัลบะเกาะเราะฮฺ 172)
  • และพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อัลลอฮฺทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า และพึงยำเกรงอัลลอฮฺ ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิด (อัลมาอิดะฮฺ 88)
  • พระองค์คือผู้ทรงทำแผ่นดินนี้ให้ราบเรียบสำหรับพวกเจ้า ดังนั้นจงสัญจรไปตามขอบเขตของมัน และจงบริโภคจากปัจจัยยังชีพของพระองค์ และยังพระองค์เท่านั้นคือการฟื้นคืนชีพ (อัลมุลกฺ 15)
  • โอ้บรรดาร่อซูลเอ๋ย พวกเจ้าจงบริโภคส่วนที่ดี(หะล้าล) และจงกระทำความดีเถิด เพราะแท้จริงข้ารอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ (อัลมุอฺมินูน 51)


ไม่มีความคิดเห็น: