30.3.50

ตราหะล้าล - ฮะลาล - ฮาลาล


แบบไหนไม่สำคัญ
สำคัญที่ อะมานะฮฺ ของผู้ออกตรา

ไม่มีความคิดเห็น: