29.10.51

เตือนบรรดาร้านเบเกอร์รี่มุสลิมทั้งหลายที่ใช้ เชอร์รี่แบบนี้เตือนบรรดาร้านเบเกอร์รี่มุสลิมทั้งหลายที่ใช้ ลูกเชอร์รี่

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ พี่น้องอาจไม่ทราบว่ามันหะรอม เช่น ลูกเชอรี่ที่ใช้ตกแต่งหน้าเค้ก ถ้ามีคำว่า maraschino นั้นก็คือเหล้า หรือลูกเชอร์รี่ดำที่มักใช้ตกแต่งใน เค้ก แบล็ก ฟอเรสต์ โดยมากก็แช่ในเหล้า Kirsch

Maraschino = เหล้าแมรัซคี -โน
Kirsch = บรั่นดีประเภทหนึ่ง
อะมานะฮฺล้วนๆ
ยิ่งส่วนประกอบผลิตภัณฑ์นำเข้าส่วนมาก...เป็นภาษาอังกฤษ
เมื่อทำแล้วต้องศึกษา ตรวจสอบให้รอบครอบ


จากชมรมมุสลิมคุ้มครองผู้บริโภค
http://www.islaminside.com/blog/entry.php?w=halal&e_id=2181

16.10.51

ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม

http://www.himayah.net/


ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม (ฮิมายะฮฺ)

Muslim Consumer Protection Assembly (MCPA)


ชมรมก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับฮาลาลทั้งที่ปกปิด และเปิดเผย นำเสนอสู่พี่น้องทั่วไป เพื่อการเลือกการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม และการใช้บริการของผู้ให้บริการต่างๆ เป็นไปตามแบบอย่างที่ถูกต้องในศาสนาอิสลาม

ชมรมทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนในการตรวจสอบ สอดส่องดูแลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในท้องตลาด เพื่อป้องกันพี่น้องมุสลิม จากการเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบการ

ชมรมอาสาเป็นตัวแทนของพี่น้อง ในกรณีที่พี่น้องไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้กระกอบการฮาลาล เพื่อเรียกร้องสิทธิที่ถูกละเมิดไปดังกล่าว

ชมรมทำหน้าที่ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารให้กับพี่น้องทั่วไป เพื่อข้อมูลที่รอบด้าน ชัดเิจนในการเลือกผลิตภัฑณ์ฮาลาลตามหลักการศาสนาอิสลาม

ชมรมดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของนักวิชาการศาสนา ที่มากด้วยความรู้ความสามารถ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ อยู่ในกรอบแห่งอัล-อิสลาม
19.8.51

พบการปนเปื้อน DNA สุกรในผลิตภัณฑ์เต้าหู้ปลาชื่อดัง จากจังหวัดทางภาคใต้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจพบการปนเปื้อน DNA สุกรในผลิตภัณฑ์เต้าหู้ปลาชื่อดัง จากจังหวัดทางภาคใต้ ซึ่งได้ทำการตรวจสอบทั้งหมด 3 ครั้ง ให้ ผลยืนยันว่าเป็น DNA ของสุกรจริง

ที่มา : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล