10.7.50

หะล้าลยิว กับ หะล้าลมุสลิม


คัชรูต (ในภาษาฮิบรู) เป็นระบบของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอาหารของชาวยิว
โคเชอร์ (kosher, หรือในภาษาฮิบรูเรียกว่า “คะชูร”) หมายถึง “เหมาะสม หรือดีสำหรับใช้” ตามกฎหมายของยิว -- ความหมายคล้ายๆ หะล้าล ของเรา

ตัวอย่างของอาหารโคเชอร์ได้แก่ : เนื้อส่วนหน้า *ของวัวที่เชือดตามวิธีทางศาสนา, ผลไม้ ผัก, ปลาทุกชนิดที่มีครีบ*, เหล้าองุ่นทุกชนิด*, ชีสทุกอย่าง*, เจลาติน*เทรอิฟ (ในภาษายิดดิช) หรือ เทรฟาห์ (ในภาษาฮิบรู) ซึ่งหมายความว่า “ไม่เหมาะสมสำหรับใช้” หรือ “สิ่งต้องห้าม”

ตัวอย่างของอาหารเทรฟาห์ได้แก่ เลือด, เนื้อหมู, กระต่าย*, สัตว์น้ำจำพวกมีเปลือก*, นกป่าอย่างเช่นไก่ป่า*, เป็ดป่า* และนกล่าเหยื่อ -- อาหารตรงที่มีเครื่องหมาย * นั้นแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง “โคเชอร์” กับ “หะล้าล” เช่นเดียวกับ “เทรฟาห์” กับ “หะรอม”


ความแตกต่างที่เด่นชัดระหว่าง “โคเชอร์” กับ “หะลาล” มีดังนี้


อิสลามห้ามสิ่งมึนเมาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเหล้า เหล้าองุ่นและยาเสพติด ส่วนคัชรูตถือว่าเหล้าองุ่นทุกอย่างเป็น “โคเชอร์” ดังนั้น รายการอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และมีเครื่องหมาย “โคเชอร์” ติดอยู่จึง “ไม่หะลาล”

เจลาตินถูกถือว่าเป็น “โคเชอร์” โดยไม่คำนึงถึงว่าทำมาจากอะไร ถ้าทำมาจากหมู มุสลิมก็ถือว่าเป็นที่ “หะรอม” (ต้องห้าม) ดังนั้น อาหารที่มีส่วนผสมของเจลาตินที่ทำมาจากหมู เช่น ขนมหวานบางอย่าง โยเกิร์ตบางชนิดที่ติดตรา “โคเชอร์” จึงไม่เป็นที่อนุมัติให้กินตามหลักการอิสลาม

ชาวยิวมิได้กล่าวพระนามของพระเจ้าในการเชือดสัตว์เพราะชาวยิวรู้สึกการกล่าวนามพระเจ้าเป็นเรื่องไม่มีประโยชน์ แต่ในทางตรงข้าม มุสลิมจะกล่าวพระนามของอัลลอฮในการเชือดสัตว์ทุกครั้ง


----------
รู้จักข้อใช้ข้อห้ามในเรื่องอาหารของยิวแล้วก็ต้องกล่าว "อัลฮัมดุลิลลาฮฺ" ในความเมตตาของอัลลอฮฺที่ไม่ได้สร้างข้อกำหนดที่ยุ่งยากวุ่นวายขนาดนั้นให้กับมุสลิม แต่มุสลิมเราต่างหากที่ทำให้เรื่องของ หะล้าล-หะรอม กลายเป็นเรื่องยุ่งๆ อย่างที่เห็นกันทุกวันนี้

----------
คัดลอกและแก้ไขบางส่วนจาก ความแตกต่างระหว่าง “โคเชอร์” กับ “หะลาล”, โดย M.M. Hussaini อ.บรรจง บินกาซัน แปล

3 ความคิดเห็น:

maansajjaja กล่าวว่า...

เนื้อที่เชือดโดยชาวคัมภีร์(ยิวและคริสต์)นั้นมีทัศนะที่แตกต่างกันว่ามุสลิมทานได้หรือไม่ ซึ่งจากหลักฐานของอิมามเชากานียฺว่า จากอายะฮฺที่ว่า "อาหารของชาวคัมภีร์(ยิวและคริสต์)นั้นเป็นที่อนุมัติแก่เจ้า" (อัลมาอิดะฮฺ 5) อัลลอฮฺทรงอนุญาตให้รับประทานเนื้อที่เชือดโดยชาวคัมภีร์ โดยไม่ได้ระบุว่าเขาจะต้องกล่าวพระนามของอัลลอฮฺหรือไม่ (จากหนังสือนัยลุลเอาฏอร)

สัตว์ที่เชือดโดยชาวยิวหรือคริสต์ตามหลักชะรีอะฮฺนั้นเป็นที่อนุญาตสำหรับมุสลิม แม้จะไม่ได้กล่าวพระนามของอัลลอฮฺก็ตาม แต่ถ้าเขาฆ่าโดยช็อตด้วยไฟฟ้าก่อนหรือด้วยวิธีอื่น เนื้อนั้นก็ไม่เป็นที่อนุญาต(หะรอม) แม้จะกล่าวพระนามของอัลลอฮฺก็ตาม

ที่มา : Food slaughtered by People of the Book

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=E&Id=84072&Option=FatwaId

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สัตว์ที่เชือดโดยชาวยิว หรือคริสต์ มุสลิมทานได้จิงๆเหรอ ไม่น่าเชื่อ ทานได้ไงว่ะ ในเมื่อไม่ได้กล้าวพระนามของอัลลอฮ เราคงไม่กล้ากินหรอกกกกกกกกกกก