22.3.50

พบเนื้อหมูในหอยจ๊อปู(ที่มีตราหะล้าล)

แจ้งเตือน!!! ด่วนมาก!!!

พบเนื้อหมูปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล

เนื่องด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารจาก สถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 เลขที่อ้างอิงตัวอย่าง คือ HSC 4/50 ในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ระบุชื่อตัวอย่าง คือ " หอยจ๊อปู ยี่ห้อ JP " ขนาดบรรจุ 1กิโลกรัม ทำการผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท JP SEAFOODS ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับตรารับรองฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย [กอท.ฮล.435470011244]

ในเบื้องต้นนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการวิเคราะห์สัดส่วนของกรดไขมันในอาหารด้วยเทคนิค Gas Chromatography (GC) พบว่าผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวมีกรดไขมันจากสัตว์เป็นองค์ประกอบหลัก และกรดไขมันดังกล่าวต้องสงสัยว่า เป็นกรดไขมันจากสุกร ทางห้องปฎิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้ทำการตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) ซึ่งจากการตรวจวิเคราะห์ในครั้งนี้ พบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวมีการปนเปื้อนของเนื้อสุกร จริง ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการ ทั้ง2 ครั้ง ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่า " หอยจ๊อปู ยี่ห้อ JP มีการปนเปื้อนของเนื้อสุกรปนอยู่จริง "

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


26 มีนาคม พ.ศ.2550 : พบเนื้อหมูปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
30 มีนาคม พ.ศ.2550 : ดร.วินัยลาออกจากกก.ฮาลาล หลังชาวบ้านพบหมูในสินค้าฮาลาล
3 เมษายน พ.ศ.2550 : เกาะขอบโลก :-> เมื่อ "ฮาลาลไทย" ไร้ความน่าเชื่อถือ
4 เมษายน พ.ศ.2550 : ยังพบห้อยจ๊อปูปนหมู ยังวางขายเคียงคู่หมูในตลาด
4 เมษายน พ.ศ.2550 : กรรมการกลางยันสั่งเก็บห้อยจ๊อปูปนหมูแล้ว แต่รอไปอีก 90 วัน
4 เมษายน พ.ศ.2550 : แกนนำมุสลิมยอมรับ"ฮาลาล"ไทยไร้มาตรฐาน
5 เมษายน พ.ศ.2550 : กอท.สั่งยึด"ฮาลาล"ฮ่อยจ๊อปูปนหมู รับการรับรอง"ฮาลาล"บกพร่อง
5 เมษายน พ.ศ.2550 : ทนายชื่อดัง แนะมุสลิมฟ้องผู้ผลิตฮ่อยจ๊อปนหมู

ไม่มีความคิดเห็น: