18.3.50

การเลือกซื้ออาหารหะล้าล


ดัดแปลงจาก http://www.muis.gov.sg/cms/services/hal.aspx?id=57 (หะล้าลสิงคโปร์)
เพิ่มเติม "ส่วนประกอบไม่ครบ" เข้าไป เพราะผลิตภัณฑ์อาหารบ้านเราแจ้งส่วนผสมอาหารที่ฉลากไม่ครบทั้งหมด (ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม กม. ไทยกำหนดไว้อย่างนั้น)ไม่มีความคิดเห็น: